Beschikbare cursussen

Blind leren typen

Red jij de aarde met je typevaardigheid? In de verschillende lessen ga je eerst oefenen met de letters en word je level voor level beter in typen. Dat kan je zelfs zonder te kijken!

Scratch groep 5 & 6

Een gestructureerde introductie in Scratch. De basis principes van programmeren worden gestructureerd uitgelegd, terwijl je Scratch leert en games leert maken.

CodeCombat groep 7 & 8

In deze cursus met CodeCombat word je geholpen om door de kerkers van Kithgard te navigeren. CodeCombat is een game-based programma waarbij je codes schrijft in JavaScript of Python.

Scratch Game 1 Dino Ei Spel

In deze cursus leer je je eerste game maken met Scratch, het Dino Ei Spel.

Cubetto groep 2 & 3 +

In deze cursus leer je Cubetto op het eerste niveau programmeren op de wereldmat.

Cubetto groep 2 & 3 ++

In deze cursus ben je al wat verder op niveau met Cubetto en ga je programmeren op de watermat.

Cubetto groep 2 & 3 +++

In deze cursus programmeer je Cubetto op het derde niveau op de wereldmat.

Cubetto logic blocks

In deze cursus ga je door middel van de logic blocks dieper op het programmeren in met Cubetto.

Pro-Bot Rally groep 4

In deze cursus ga je Pro-Bot programmeren op de rallymat. Je begint met de basis van het programmeren en leert herhalingen gebruiken en parameters veranderen.

Pro-Bot Pretpark groep 5

In deze cursus ga je Pro-Bot programmeren op de pretparkmat. Je gat dieper op het programmeren in en leert onder andere functies te gebruiken in je code.

Pro-Bot Plus

In deze cursus ga je programmeren met Pro-Bot en worden je hersens goed gekraakt. Je gaat meten, tekenen en Pro-Bot mooie en interessante figuren laten maken.

Dash Path groep 4

In deze cursus met Dash, leer je te programmeren met de app Path. In Path bepaal je met lijnen waar Dash heen gaat en sleep je op die lijnen nieuwe instructies. Stap voor stap leer je hoe je Dash programmeert en door de ruimte kunt laten bewegen. 

Dash Wonder groep 5 & 6

In deze cursus met Dash, leer je te programmeren met de app Wonder. De cirkels van Wonder verbind je met elkaar. Elke cirkel betekent een instructie. Stap voor stap leer je hoe je Dash programmeert en kunt laten reageren op zijn omgeving. 

Dash Blockly groep 5 t/m 8

In deze cursus met Dash, leer je te programmeren met de app Blockly. De blokjes van Blockly sleep je aan elkaar. Elk blokje betekent een instructie. Stap voor stap leer je hoe je Dash programmeert en kunt laten reageren op zijn omgeving. 

Ozobot Stiften groep 5 & 6

In deze cursus leer je Ozobot te programmeren met kleurcodes die je zelf tekent met de stiften.

Ozobot Puzzel groep 5 & 6

In deze cursus ga je Ozobot programmeren met puzzelstukjes. Op de puzzelstukjes staan met kleuren de codes die de robot leest.

Ozobot Ozoblockly groep 5 & 6

In deze cursus leer je Ozobot te programmeren met Blockly. De blokjes van Blockly sleep je aan elkaar. Elk blokje betekent een instructie. Stap voor stap leer je hoe je Ozobot programmeert en kunt laten reageren op zijn omgeving. 

Thymio groep 7

In deze cursus leer je de basis van de Thymio robot. Je leert hem programmeren met VPL, Scratch en Blockly.

In deze cursus met de Thymio robot leer je de robot programmeren op drie manieren. Je start met een Visual Programming Language (VPL) waar je met plaatjes aan de slag gaat. Vervolgens leer je Thymio met Scratch programmeren. En vervolgens met Blockly. Een programmeeromgeving met blokjes tekst die je aan elkaar sleept. 

Je leert in deze cursus alle basisprincipes van het programmeren. 

Veel succes!Thymio groep 8

In deze cursus met de Thymio robot leer je de robot programmeren op drie manieren. Je start met een Visual Programming Language (VPL) waar je met plaatjes aan de slag gaat. Daarna leer je programmeren met Blockly. Een programmeeromgeving met blokjes tekst die je aan elkaar sleept. En aan het eind maak je kennis met Javascript.

Je leert in deze cursus alle basisprincipes van het programmeren. 

Veel succes!


Ozobot Algemeen

Ozobot is een robot die met kleuren wordt geprogrammeerd. In deze cursus gebruiken we Ozoblockly om hem te programmeren.